Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2017

PostNord möter den starka e-handelstillväxten med ökad kapacitet och flexibilitet

OKTOBER-DECEMBER 2017

 • Nettoomsättning 10 083 (10 355) MSEK.
 • Rörelseresultat 272 (-1 012) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 272 (242) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto - (-1 254) MSEK.
 • Periodens resultat 207 (-1 375) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,10 (-0,69) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -181 (1 424) MSEK.

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Nettoomsättning 37 079 (38 478) MSEK.
 • Rörelseresultat -124 (-1 083) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 338 (500) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto -462 (-1 583) MSEK.
 • Periodens resultat -337 (-1 583) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,17 (-0,79) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 361 (1 321) MSEK.

Webbsändning

Se webbsändningen i samband med rapporten

Dokument