Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2020

Tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättning 8 919 (9 026) MSEK, + 2,9 % i fast valuta för jämförbara enheter
  • Rörelseresultat (EBIT) 747 (57) MSEK
  • Periodens resultat 580 (-51) MSEK
  • Resultat per aktie 0,29 (-0,03) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 342 (0) MSEK

Översikt

  • Kraftigt förbättrat resultat
  • Målet med 40 procent minskade utsläpp av koldioxid uppnått, jämfört med basåret 2009
  • Pilot för varannandagsutdelning i Sverige
    inledd

Dokument