Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2022

Resultatet påverkat av kraftig e-handelsnedgång.

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 9772 (10 187) miljoner kronor, en  minskning med -6 (12) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med -10 (30) procent till följd avlägre business-to-consumer-volymer
  • Brevvolymerna minskade med -13 (-10) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 98 (878) miljoner kronor

Övergripande kommentarer

Resultatet minskade till följd av en kraftig paketvolymnedgång, lägre brevvolymer och ökade transportkostnader. Inom ramen för PostNords uppdaterade hållbarhetsagenda bedrivs arbetet med hög intensitet.

Dokument

Video

Video