Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2023

Anpassningarna av verksamheten fortsätter

Tredje kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 149 (9 456) miljoner kronor,
    en minskning med –6 (–2) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –2 (–4) procent
  • Brevvolymerna minskade med –16 (–11) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –6 (65) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till –6 (108) miljoner kronor

Dokument

Video