Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2015

Hög förändringstakt i en utmanande omvärld

OKTOBER-DECEMBER 2015

 • Nettoomsättning 10 434 (10 600) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 501 (440) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto 785 (510) MSEK.
 • Rörelseresultat -284 (-70) MSEK.
 • Periodens resultat -337 (-80) MSEK.
 • Resultat per aktie -0,17 (-0,04) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 921 (1 290) MSEK.

 JANUARI - DECEMBER 2015

 • Nettoomsättning 39 351 (39 950) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat 927 (861) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster netto 363 (510) MSEK.
 • Rörelseresultat 564 (351) MSEK.
 • Periodens resultat 278 (176) MSEK.
 • Resultat per aktie 0,14 (0,09) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 670 (670) MSEK.

Dokument