Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2021

Tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 340 (8 919) miljoner kronor
  • Paketvolymerna ökade totalt med 9 (11) procent drivet av fortsatt tillväxt inom business-to-consumer samt återhämtning inom business-to-business
  • Brevvolymerna minskade med -13 (-10) procent till följd av den pågående digitaliseringen
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 323 (747) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 284 (520) miljoner kronor

 

Höga e-handelsvolymer lade grunden för ett starkt resultat för årets första nio månader. Kvartalets resultat minskade till följd av lägre brevvolymer och avtagande tillväxt i paketaffären när samhällena öppnade upp. Resultatet påverkades också av ett högre kostnadsläge för produktion samt långsiktiga satsningar. Inom ramen för PostNords ambitiösa hållbarhetsagenda bedrivs arbetet fortsatt med hög intensitet. 

 

Dokument

 

Video

Video