Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2012

Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad

Delårsrapport januari-mars 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 993 (10 032) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 293 (420) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 210 (344) MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 2,9 (4,2)%.
  • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 642 (514) MSEK.
  • Justerad rörelsemarginal uppgick till 6,4 (5,1)%.

Dokument