Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2011

Omställnings- och effektiviseringsinsatser för att möta marknads- och resultatutveckling

Juli - september 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 195 (9 649) MSEK. Exklusive struktur och valutaförändring minskade nettoomsättningen med 4%
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 295 (450) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 27%
 • Resultat före skatt uppgick till 325 (436) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 286 (363) MSEK
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,2 (4,6) %
 • Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, uppgick till 7 (4) %
 • Vid periodens utgång uppgick soliditeten till 47 (45) %
 • Initiering av effektiviseringsprogram för att minska administrativa kostnader med cirka 1 miljard SEK

Januari - september 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 938 (30 798) MSEK. Exklusive struktur och valutaförändring minskade nettoomsättningen med 3%
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 926 (1 243) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 15%
 • Resultat före skatt uppgick till 1 018 (1 232) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 784 (970) MSEK
 • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,2 (4,0) %

Dokument