Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2024

Förbättrat resultat i en fortsatt svag marknad

Första kvartalet 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 500 (9 899) miljoner kronor, en minskning med –4 (–1) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–2) procent
  • Brevvolymerna minskade med –14 (–11) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 127 (43) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 154 (43) miljoner kronor

Övergripande kommentar

  • Förbättrat rörelseresultat för andra kvartalet i rad
  • Förbättringsprogram pågår för att öka effektiviteten och flexibiliteten i vår affärsmodell
  • Tillväxtpotential inom paketverksamheten
  • Anpassning till den nya situationen i Danmark

Dokument

Video