Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2022

Andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningenuppgicktill10037(10323)miljonerkronor,en minskning med –5 (13) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –7 (14) procent till följd av lägre business-to-consumer-volymer
  • Brevvolymerna minskade med –12 (–4) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 214 (518) miljoner kronor

Övergripande kommentarer

Resultatet minskade till följd av fortsatt kraftig paket- och brevvolymnedgång. PostNord vidtar lämpliga åtgärder relaterade till rådande förutsättningar och fortsätter samtidigt att utveckla kunderbjudande och infrastruktur för stärkt konkurrenskraft.

Dokument