Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet 2021

  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med nära 180 procent till 878 (314) miljoner kronor – samtliga segment visar resultatförbättring
  • Paketvolymerna ökade totalt med 32 (1) procent främst drivet av tillväxt inom B2C-volymer
  • Brevvolymerna minskade med 12 (12) procent
  • Coronapandemin har under kvartalet bidragit till ökade paketvolymer (B2C), ökad efterfrågan på hemleveranser samt en högre korttidssjukfrånvaro i Sverige

Övergripande kommentarer

  • Den stadigt växande e-handeln resulterar i en mycket stark volymtillväxt för paket medan trenden för brevvolymerna är fortsatt negativ till följd av pågående digitalisering.
  • Förbättringsprogrammen löper enligt plan vilket tillsammans med omsättningstillväxten har grundat för det kraftigt förbättrade resultatet.
  • Inom ramen för PostNords ambitiösa hållbarhetsagenda bedrivs arbetet med hög intensitet.

Dokument

Se Annemarie Gardshols kommentar till rapporten (på engelska)