Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2018

Ett intensivt kvartal med fortsatt god leveranskvalitet

Fjärde kvartalet, oktober - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 225 (10 065) MSEK, exklusive valutaeffekt, vilket innebar en organisk minskning med -0,4 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 193 (272) MSEK
 • Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 200 (272) MSEK
 • Periodens resultat var 123 (207) MSEK
 • Resultat per aktie var 0,06 (0,10) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 617 (-181) MSEK

Helåret, januari - december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 37 669 (37 007) MSEK, exklusive valutaeffekt, en organisk minskning med -0,3 %
 • Rörelseresultatet uppgick till -855 (-124) MSEK
 • Justerat rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 129 (338) MSEK
 • Periodens resultat var -1 067 (-337) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,53 (-0,17) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 2 083 (1 361) MSEK

Webbsändning

Dokument