Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2020

Första kvartalet 2020

  • Nettoomsättning 9 504 (9 471) MSEK, +0,2 % i fast valuta för jämförbara enheter
  • Rörelseresultat (EBIT) 314 (162) MSEK
  • Periodens resultat 263 (56) MSEK
  • Resultat per aktie 0,13 (0,03) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 757 (435) MSEK 

Effekter av coronapandemin

  • Marginell finansiell påverkan i kvartalet
  • Verksamheten klassad som samhällsviktig
  • Förhöjd sjukfrånvaro
  • Förändrat kundbeteende

Dokument

Se Annemarie Gardshols presentation av rapporten

Video