Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2020

Översikt

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet var det starkaste för ett enskilt kvartal sedan PostNord bildades 2009. Förbättringsprogrammet levererade fortsatt väl, vilket tillsammans med de höga paketvolymerna bidrog till resultatförbättringen. E-handeln nådde nya rekordnivåer till följd av coronapandemin, medan brevvolymerna fortsatte att sjunka till följd av den pågående digitaliseringen. Jämförbar omsättning steg med 11 procent. Leveranskvaliteten för brevaffären var fortsatt hög medan leveranskvaliteten för paketaffären pressades av mycket höga volymer.
 

Fjärde kvartalet 2020

• Rekordstarkt resultat
• Stark efterfrågan, framförallt på paket
• God framdrift i förbättringsprogrammet

Dokument