Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2020

Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättning 9 328 (9 514) MSEK, + 0,3 % i fast valuta för jämförbara enheter
  • Rörelseresultat (EBIT) 517 (-70) MSEK
  • Periodens resultat 262 (-171) MSEK
  • Resultat per aktie 0,13 (-0,09) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 175 (492) MSEK

Första halvåret 2020

  • Nettoomsättning 18 832 (18 985) MSEK, + 0,2 % i fast valuta för jämförbara enheter
  • Rörelseresultat (EBIT) 831 (92) MSEK
  • Periodens resultat 525 (-115) MSEK
  • Resultat per aktie 0,26 (-0,06) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 932 (927) MSEK

Dokument