Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2011

Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918) MSEK. Exklusive valutaförändring minskade nettoomsättningen med 3%
  • Rörelseresultatet uppgick till 420 (532) MSEK. Exklusive struktur- och valutaförändring minskade rörelseresultatet med 8%
  • Resultat före skatt uppgick till 447 (542) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 344 (422) MSEK
  • Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, uppgick till 8 (18) %
  • Vid periodens utgång uppgick soliditeten till 46 (46) %
  • Förvärv av Eek Transport AS, en av de tio största leverantörerna av transport- och logistiktjänster i Norge
  • Koncernen har bytt namn från Posten Norden till PostNord AB (publ)

Dokument