Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2012

Försämrat marknadsläge – fortsatt omställningsarbete

Juli-september 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 959 (9 195) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 128 (295) MSEK.
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 232 (414) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 126 (286) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,4 (3,2)%.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 2,6 (4,5)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -354 (-361) MSEK.

Januari-september 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 439 (28 938) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 242 (926) MSEK.
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 1 001 (1 218) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 185 (784) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,8 (3,2)%.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 3,5 (4,2)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 369 (310) MSEK.

Dokument