Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2022

Fortsatta utmaningar kräver fortsatta strukturella förändringar

Översikt

 • Resultatet minskade till följd av lägre paket- och brevvolymer än förväntat samt ökade kostnader drivet av omvärldsfaktorer.
  • Koncernens lägre resultat är främst hänförligt till den svenska verksamheten.
 • PostNord agerar kraftfullt
  • Fortsatta prisjusteringar inklusive drivmedelstillägg
  • Justeringar i kapacitet och erbjudande
  • Adderar strukturella förändringar inom administrationen
 • Samtidigt fortsätter vi investeringarna i klimatomställningen och kunderbjudandet
  • Utrullningen av paketboxar fortsätter
  • Tecknade ett lån på 1,2 miljarder kronor med Nordiska investeringsbanken (NIB), fortsatta investeringar i terminaler och fordon

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 947 (10 843) miljoner kronor, en minskning med –2 (–1) procent i fast valuta för jämförbara enheter
 • Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–2) procent
 • Brevvolymerna minskade med –13 (–11) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –20 (762) miljoner kronor
 • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 247 (653) miljoner kronor
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022

Dokument

Video