Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2023

Förbättrat resultat trots minskad omsättning

Översikt

Resultatet förbättrades till följd av genomförda åtgärder. PostNord fortsätter att anpassa verksamheten för att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft.

Fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 441 (10 947) miljoner kronor, en minskning med –5 (–2) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–5) procent
  • Brevvolymerna minskade med –12 (–13) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 (–20) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 328 (247) miljoner kronor
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023
  • Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 publiceras den 8 mars

Dokument

Video