Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-mars 2023

Åtgärder ger resultat

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 899 (9 772) miljoner kronor,
    en minskning med –1 (–6) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –2 (–10) procent
  • Brevvolymerna minskade med –11 (–13) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 (98) miljoner kronor

Dokument

Video