Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2014

Fokus på tjänsteerbjudanden och kostnadseffektivitet fortgår

Juli-september 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 535 (9 306) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 345 (242) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 232 (179) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -271 (-363) MSEK.

Januari-september 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 350 (28 895) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 421 (482) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 256 (275) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -620 (12) MSEK.

Dokument