Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-september 2022

Tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningenuppgicktill9456(9340)miljonerkronor,en minskning med –2 (5) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –4 (6) procent till följd av lägre business-to-consumer-volymer
  • Brevvolymerna minskade med –11 (–9) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 65 (323) miljoner kronor

Övergripande kommentarer

Resultatet minskade till följd av lägre paket- och brevvolymer samt högre kostnadsläge drivet av omvärldsfaktorer. PostNord intensifierar åtgärderna för att anpassa verksamheten till rådande förutsättningar och fortsätter samtidigt att investera för långsiktigt stärkt konkurrenskraft.

Dokument

Video