Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering

Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet 2021

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 518 (517) miljoner kronor
  • Justerat rörelseresultat förbättrades med 28 procent från 404 miljoner kronor till 518 miljoner kronor – omsättningstillväxt och förbättringsprogram ligger bakom resultatförbättringen
  • Paketvolymerna ökade totalt med 21 (14) procent drivet av fortsatt tillväxt inom business-to-consumer samt återhämtning inom business-to-business
  • Brevvolymerna minskade med -4 (-19) procent. Starkt kvartal drivet av ökat behov av samhällsinformation och marknadskommunikation samt att föregående år var påverkat negativt av coronapandemin

Övergripande kommentarer

  • Den stadigt växande e-handeln resulterar i en fortsatt stark volymtillväxt i logistikaffären.
  • Förbättringsprogrammen löper enligt plan vilket tillsammans med omsättningstillväxten har lagt grunden för det stabila resultatet i kvartalet och det kraftigt förbättrade resultatet för årets första sex månader.
  • InomramenförPostNordsambitiösahållbarhetsagenda bedrivs arbetet med hög intensitet.

Dokument